Elixir tryllemix

... på en Windoze maskine

Udgangspunkt fra denne guide:https://aaronwestbrook.com/installing-elixir-on-windows-with-wsl-2/

Step 1: Aktiver WSL2 og Ubuntu med Powershell
(Genstart er påkrævet for at gennemføre installationen)

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Step 2: Find "Ubuntu" i Windows Store (gerne 20.04) og installer denne sammen med "Windows Terminal"
(Hvis man er rigtig heldig så kræver de ikke en Microsoft konto af dig :)) )

Step 3: Start Ubuntu xx.xx LTS fra startmenuen for at færdiggøre installationen
Tjek evt. med Powershell at alt er gået godt:

PS C:\Users\User> wsl --list -v
 NAME      STATE      VERSION
* Ubuntu-20.04  Running     1

Step 4: Start Windows Terminal og vælg Ubuntu fra den lille pil i toppen - let the terminal-games begin!

Step 5: Giv den gas med følgende kommandoer

sudo apt-get update
wget https://packages.erlang-solutions.com/erlang-solutions_2.0_all.deb
sudo dpkg -i erlang-solutions_2.0_all.deb
sudo apt-get install esl-erlang
sudo apt-get install elixir
mix local.hex
mix archive.install hex phx_new 1.5.6
sudo apt install nodejs
sudo apt install npm
sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib

Step 6: Sæt liv i postgres

sudo pg_ctlcluster 12 main start
sudo -u postgres psql postgres
\password postgres

Step 7: Lav din første phx app

mix phx.new hello
cd hello
mix ecto.create
mix phx.server

Step 8: Brug VSCode!

cd ..
code hello

Hokus pokus, ny Phoenix app i fokus!

Skal der bruges TailwindCSS?
Tjek denne vejledning


Skal der bruges Cypress?
Ttjek denne vejledning