Jacob Pihl

Elixir tryllemix

... på en Windoze maskine Udgangspunkt fra denne guide:https://aaronwestbrook.com/installing-elixir-on-windows-with-wsl-2/ Step 1: Aktiver WSL2 og Ubuntu med Powershell (Genstart er påkrævet for at gennemføre installationen) Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux Step 2: